( religio - , , ) - , , , , .. .

    " " -
    : . : " , ...


    , (XXVI). , (XXVII ...

    , "immissa"
    " " , " , , ...